Xidmət sifarişləri

Aktiv                        2 Qapali                    80

Məhsul sifarişləri

Aktiv                        2 Qapali                    80

İcraçılar

Aktiv                        2 Qapali                    80

Mağaza

Aktiv                        2 Qapali                    80

HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ - Tender elan edir!

HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ - Tender elan edir!

Başlanğıc tarixi:

Bitmə tarixi:

Heydər Əliyev Mərkəzinin inzibati binasında və park ərazisində fəaliyyət göstərən ictimai iaşə müəssisəsində, kommunikasiya mərkəzində və yeraltı avtomobil dayanacağında quraşdırılmış soyutma və havalandırma sistemlərinə il ərzində göstərilən texniki xidmətlərin satınalınması

 

Ümumi məlumat
Satınalan təşkilatın adı: HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİ
Müsabiqənin nömrəsi: 62588
Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 1502122311
Satınalan təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 1, AZ1033
Satınalma predmeti: Heydər Əliyev Mərkəzinin inzibati binasında və park ərazisində fəaliyyət göstərən ictimai iaşə müəssisəsində, kommunikasiya mərkəzində və yeraltı avtomobil dayanacağında quraşdırılmış soyutma və havalandırma sistemlərinə il ərzində göstərilən texniki xidmətlərin satınalınması
ÜSL kod (kateqoriya): 50730000-1 Soyuducu(ventilyator) qrupların təmiri və texniki xidməti,
Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı: 06.04.2023 16:00
Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı: 01.05.2023 12:00
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı: 10.05.2023 12:00
Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: 11.05.2023 12:00
Başlıq Açıqlama Miqdar Ölçü vahidi
1

Hava hazırlayıcı qurğularına (AHU, 46 ədəd) texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi; – İdarəetmə pultunun müvafiq parametrlərə uyğun işləməsinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə tənzimləməsi; – Hava süzgəclərinin vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyaraq təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

2

Sorucu ventilyatorlara (EF, 43 ədəd, EFU 7 ədəd, SF, 1 ədəd) texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi; – İdarəetmə pultunun müvafiq parametrlərə uyğun işləməsinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə tənzimləməsi; – Hava süzgəclərinin vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyaraq təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

3

Hava vurma ventilyatorlarına (PF, 11 ədəd) texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi; – İdarəetmə pultunun müvafiq parametrlərə uyğun işləməsinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə tənzimləməsi; – Hava süzgəclərinin vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyaraq təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

4

Təmiz hava vurma ventilyatorlarına (FAF1 , 6 ədəd) texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi; – İdarəetmə pultunun müvafiq parametrlərə uyğun işləməsinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə tənzimləməsi; – Hava süzgəclərinin vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyaraq təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

5

Tüstü sorucu ventilyatorlarına (SEF, 3 ədəd) texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi; – İdarəetmə pultunun müvafiq parametrlərə uyğun işləməsinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə tənzimləməsi; – Hava süzgəclərinin vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyaraq təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

6

Tüstü sorucu ventilyatorlarına (SEF, 11 ədəd) texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi; – İdarəetmə pultunun müvafiq parametrlərə uyğun işləməsinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə tənzimləməsi; – Hava süzgəclərinin vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyaraq təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

7

Təzyiqli sorucu ventilyatorlarına (PEF, 3 ədəd) texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi; – İdarəetmə pultunun müvafiq parametrlərə uyğun işləməsinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə tənzimləməsi; – Hava süzgəclərinin vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyaraq təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

8

Fan-koyllara ( 13 ədəd texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi; – İdarəetmə pultunun müvafiq parametrlərə uyğun işləməsinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə tənzimləməsi; – Hava süzgəclərinin vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyaraq təmizlənməsi və ya dəyişdirilməsi; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

9

Split sistemli kondisionerlərə (14 ədəd) texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Soyuducu sistemlərdəki freonun təzyiqinin normada olub-olmamasının yoxlanılması, freon və yağ axan yerlərin müəyyən edilərək aradan qaldırılması, tələb olunduğu təqdirdə sistemə freon və ya yağ əlavə edilməsi; – Kompressorun və bütövlikdə soyutma sisteminin düzgun işləməsinin yoxlanılması, soyutma sisteminin iş rejiminin sazlanması; – Soyuducu qurğu və fan-koylların ventilyatorlarının işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə diyircəkli yastıqların yağlanması; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi;. – Hava kondensatorunun vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyulması, toz və ona yapışmış yad cisimlərdən təmizlənməsi; – Kompressorun elektrik mühərrikinin yük altında keçiriciliyinin cərəyana görə yoxlanılması; – Kompressorun karterindəki yağı qızdıran elektrik qızdırıcılarının yoxlanılması; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

10

VRV (3 ədəd) sisteminə texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Soyuducu sistemlərdəki freonun təzyiqinin normada olub-olmamasının yoxlanılması, freon və yağ axan yerlərin müəyyən edilərək aradan qaldırılması, tələb olunduğu təqdirdə sistemə freon və ya yağ əlavə edilməsi; – Kompressorun və bütövlikdə soyutma sisteminin düzgun işləməsinin yoxlanılması, soyutma sisteminin iş rejiminin sazlanması; – Soyuducu qurğu və fan-koylların ventilyatorlarının işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə diyircəkli yastıqların yağlanması; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi;. – Hava kondensatorunun vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyulması, toz və ona yapışmış yad cisimlərdən təmizlənməsi; – Kompressorun elektrik mühərrikinin yük altında keçiriciliyinin cərəyana görə yoxlanılması; – Kompressorun karterindəki yağı qızdıran elektrik qızdırıcılarının yoxlanılması; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

11

Pritizion kondisionerlərinə texniki xidmətin göstərilməsi

Aqreqatların konstruksiyasının, onun mühafizə elementlərinin qaydasında olmasını və onun bərkidilmə yerlərinin yoxlanılması, bolt birləşmələrinin bərkidilməsi tələb olunduğu təqdirdə konstruksiya və onun mühafizə elementlərinin bərpası; – Soyuducu sistemlərdəki freonun təzyiqinin normada olub-olmamasının yoxlanılması, freon və yağ axan yerlərin müəyyən edilərək aradan qaldırılması, tələb olunduğu təqdirdə sistemə freon və ya yağ əlavə edilməsi; – Kompressorun və bütövlikdə soyutma sisteminin düzgun işləməsinin yoxlanılması, soyutma sisteminin iş rejiminin sazlanması; – Soyuducu qurğu və fan-koylların ventilyatorlarının işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə diyircəkli yastıqların yağlanması; – Ventilyatorların işinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə qayışların bərkidilməsi və diyircəkli yastıqların yağlanması; – İdarəetmə sisteminin və güc elektrik avadanlığının vəziyyətinin yoxlanılması, Klemmalı qutulardakı naqillərin yivli birləşmələrinin sıxıb bərkidilməsi, tələb olunduğu təqdirdə qoruyucuların dəyişdirilməsi, naqillərin sonluqlarının və kontaktların təmizlənməsi;. – Hava kondensatorunun vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyulması, toz və ona yapışmış yad cisimlərdən təmizlənməsi; – Kompressorun elektrik mühərrikinin yük altında keçiriciliyinin cərəyana görə yoxlanılması; – Kompressorun karterindəki yağı qızdıran elektrik qızdırıcılarının yoxlanılması; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

12

Soyuducu kameralara (5 ədəd) texniki xidmətin göstərilməsi

Soyuducu sistemlərdəki freonun təzyiqinin normada olub-olmamasının yoxlanılması, freon və yağ axan yerlərin müəyyən edilərək aradan qaldırılması, tələb olunduğu təqdirdə sistemə freon və ya yağ əlavə edilməsi; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

13

Nəmləndiricilərə ( 13 ədəd) texniki xidmətin göstərilməsi

Hava kondensatorunun vəziyyətinin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə yuyulması, toz və ona yapışmış yad cisimlərdən təmizlənməsi; – Kompressorun elektrik mühərrikinin yük altında keçiriciliyinin cərəyana görə yoxlanılması; – Kompressorun karterindəki yağı qızdıran elektrik qızdırıcılarının yoxlanılması; – Drenaj sisteminin yoxlanılması, tələb olunduğu təqdirdə təmizlənməsi. O cümlədən dövlət tədbirlərindən əvvəl aidiyyəti qurumlarla birlikdə müvafiq müayinələrin aparılması

12

ədəd

 

 

İştirak haqqı: 150 AZN
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş Sistemi vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olaraq müvafiq ödənişi etdikdən sonra təklif göndərmək mümkün olacaqdır.

QEYD: Müsabiqədə iştirak, qiymətləndirilmə və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada https://www.etender.gov.az/ PORTALI vasitəsilə aparılır. Portal vasitəsi ilə aparılan məlumat mübadiləsi qanunvericilik tələblərinə uyğun olaraq 3-cü tərəflərə açıqlanmır.

Bu tenderdə iştirak etməyiniz üçün müvafiq sənədlərin hazırlanmasında Sizə hüquqi və mühasibat xidmətləri göstərə bilərik.
Əlaqə: +994 55 215 45 85
Qeyd: Xidmət ödənişlidir.