Xidmət sifarişləri

Aktiv                        2 Qapali                    80

Məhsul sifarişləri

Aktiv                        2 Qapali                    80

İcraçılar

Aktiv                        2 Qapali                    80

Mağaza

Aktiv                        2 Qapali                    80

"AZƏRSU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ - Tender elan edir!

"AZƏRSU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ - Tender elan edir!

Out of stock

Başlanğıc tarixi:

20230313

Bitmə tarixi:

Elektrik sınaq işlərinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan cihaz və avadanlıqların satın alınması.

Ümumi məlumat
Satınalan təşkilatın adı: “AZƏRSU” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Müsabiqənin nömrəsi: 57317
Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 9900001751
Satınalan təşkilatın ünvanı: Moskva prospekti 67, AZ 1012 Bakı,
Satınalma predmeti: Elektrik sınaq işlərinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan cihaz və avadanlıqların satın alınması
ÜSL kod (kateqoriya): 50532000-3 Elektrik maşınları, aparatlar və əlaqədar avadanlıqların təmiri və texniki xidməti,
Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı: 13.03.2023 17:40
Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı: 11.04.2023 18:00
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı: 19.04.2023 18:00
Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: 20.04.2023 18:00
Başlıq Açıqlama Miqdar Ölçü vahidi
1

Cihaz/ kabel zədə yerinin tapılması üçün

Cihaz/ kabel zədə yerinin tapılması üçün Təsvir Tələblər 1 Sistem xüsusiyyətləri: – Kilidləmə və fövqəladə dayandırma düymələri operatorun işinin pozulmasını minimuma endirmək üçün nəzərdə tutulub. – Kabelin hər bir fazasını növbə ilə yoxlamaq üçün sistem tək fazalı dizaynda olmalıdır. – Sistem TDR blokundan asılı olmayaraq bütün HV funksiyalarının əl ilə idarə olunmasına imkan verməlidir. – TDR qurğusu noutbuk və ya planşet tərəfindən idarə olunmalıdır Aşağı gərginlikli kabellərdə 400V canlı tətbiqlər üçün CAT IV 400V gərginlik mühafizəsi ilə 3 fazalı TDR bağlantısı 2 Sistem xüsusiyyətləri – Yeraltı kabelin özəyi və qabığının sınağı – 3 fazalı zaman reflektometriyası (TDR) – SIM/MIM metodu – SIM/MIM DC metodu – İmpuls cərəyanı metodu А İmuls generatoru 3 İmuls enerjisi Maksimum İmuls enerjisi ≥ 2000 Coule. Üç gərginlik diapazonunda mövcuddur, hər biri 0-dan 100%-ə qədər tənzimlənir, 4 Gərginlik çıxışda Seçim imkanı: ən azı ≥ 3 gərginlik diapazonu 0-8 kV, 0-16 kV, 0-32 kV 5 İmuls tezliji (Surge Rate ) Təmzinlənən və seçilə bilən 6 Alət söndürüldükdə, qoşulmuş kabellər və daxili gərginlik kondensatörləri avtomatik olaraq bir-birindən ayrı boşaldılır. Hə 7 Maksimum çıxış sabit cərəyanı DC Diapazon 8 kV … ≥ 850 mA Diapazon 16 kV … ≥ 425 mA Diapazon 32 kV … ≥ 210 mA Б Reflrktometriya (TDR) 8 Ölmə diapazonu 0 м ÷ ≥ 1000 9 Dəqiqlik Max. ≤ 0,1 м 10 İmpulsun eni ≤ 30 Ns …. ≥ 10 Mks 11 İmpulsun amplitudu ≥ 60 V 12 Tezluk seçimi ≥ 400 MqHz 13 Yayılma sürəti (v/2), tənzimlənən ≤20 – ≥150 м/ мкс 14 3 fazalı ölçmə və təsviri 3 faza, gərginlik 400 1 5 Nəzarət 10 düymlük planşet və ya noutbuk С Kabel nasazlığı 16 Reflrktometriya (TDR) Ölçmə diapazonu ≥ 1000 km Sistemin funksiyası avtomatik olaraq kabelin ucunu aşkar edir, kabelin uzunluğuna uyğun parametrləri avtomatik tənzimləyir, nasazlıq yerlərini avtomatik müəyyən edir, işarələyir və məsafəni təyin edir. 17 SIM/MIM Metodu 0… ≥ 32 kV Uğursuzluq nöqtələrinə qədər olan məsafənin yüksək effektivliyi üçün çox impuls MIM metodu, ikincil impuls metodu, 20 MIM-ə qədər impuls kimi funksiyalar tətbiq edilir. 18 İmpuls cərəyanı metodu və 0… ≥ 32 kV Д Təhlükəsizlik 19 Sistem sınaqdan sonra kabeli avtomatik olaraq boşaldır və torpaqlayır Hə 20 İş yerində qəza dayandırma düyməsi Hə Е Başqa tələblər 21 Hazırlıq Təlim kabel zədələnməsinin aşkarlanması sistemlərinin istehsalçısının xarici mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. Müştərinin binasında ən azı 3 gün təlim müddəti Doğru zamanda sahədə sınaqlar Kursantlar üçün təlim keçdikdən sonra test sistemləri istehsalçısının təlim sertifikatı 22 Aksesuarlar – Bütün sistem funksiyaları üçün zəmanətli aksesuarlar Həmçinin aşağıdakıları daxil edin: – Birləşdirici kabellər – ≥ 50 m koaksial tıxaclı yüksək gərginlikli kabel – Elektrik kabelinin tamburu ≥ 50 m – Torpaq kabeli ≥ 50 m – Boşaltma çubuğu – Əməliyyat Təlimatları 23 Zəmanət Zəmanət müddəti: Malların qəbul edildiyi tarixdən etibarən 24 ay;

1

dəst

2

Cihaz/ kabelin sınağı və diaqnostikası üçün

Cihaz/ kabelin sınağı və diaqnostikası üçün Mobil sınaq-diaqnostika qurğusunun funksiyaları: – Orta gərginlik (35 kV qədər) güc kabellərinin 0.-1 -0.1 Hz tezliklərində sınağı – Kabel qabıqının sınağı – Kabellərin diaqnostikası o cümlədən: – Tangens Delta (TD) əmsalının ğlçülməsi с IEEE400.2-2013 standartına uyğun olaraq – Nəzarət edilən dözumlük sınağı (MWT) IEEE400.2-2013 standartına uyğun olaraq – Qismi Boşalma əmsalının təyin olunması (QB) PD Tad60 cihazı vasitəsi ilə (opsional) – TD и PD kabel sınaqları ((opsional) Funksiyalar: Maksimum. sınaq gərginliyi: 44 kV ortakvadratik (62,5 kV pik) truesinus® Kabel testi uyğun olaraq. uyğun olaraq: DIN VDE 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621), IEEE 400.2-2013, IEEE 400-2012, IEC 60502, IEC 60229 (qıabıq testi), IEEE 433 (fırlanan maşınlar) • Yükdən asılı olmayan yüksək gərginlikli sinusoidal üçün VLF truesinus test texnologiyası • Kabel qabığının sınağı : IEC 60502/IEC 60229 standartına uyğun olaraq • Elektrik avadanlıqlarının izolyasiya testləri IEEE 433 standartına uyğun olaraq • Elektrik avadanlıqları və 35,0 kV-a qədər orta gərginlikli kabellər üçün TD diaqnostikası • Müvafiq olaraq 1×10 -4 və 1×10 -6 dəqiqliyi və həlli ilə dəqiqliyi ilı TD ölçülməsi • Qiymətləndirmə daxil olmaqla, tam avtomatlaşdırılmış və fərdi proqramlaşdırıla bilən diaqnostik ardıcıllıqlar • TD ölçülməsi üçün heç bir xarici avadanlıq tələb olunmur • Daxili ölçmə məlumatlarının saxlanması • USB interfeysi vasitəsilə məlumatların ixracı • Ölçmə məlumatlarına Microsoft Excel ilə kompüterdə baxmaq olar, əlavə proqram tələb olunmur. • Avtomatik boşaldıcı • HV birləşdirici kabel ilə quraşdırılmış kabel bölməsi Texniki gösəricilər: – Tezlik diapazonu: 0,01…0,1 Hz – Giriş gərginliyi: 110…240V, 50/60Hz – Maks. enerji istehlakı: 1400 VA – Məlumat interfeysi: USB 2.0 – Mühafizə sinfi: IP 24 – Təhlükəsizlik və elektromaqnit uyğunluğu Aşağı gərginlikli avadanlıqlara görə CE-yə uyğundur təlimat (EN 61010-1, EN 50191) və EMC təlimatı (EN 55011, EN61000-4) – Dillər: Alman, İngilis, Holland, Fransız, İspan, İtalyan,Türk,Portuqal, Çex, Polyak, Rus, Koreya, Malay, Çin (Cn), Çin (Tw) – Ətraf mühitin temperaturu: -10 … +50 °С – Saxlama temperaturu: -20 … +60 °С – Kütlə: yüksək gərginlik: 50 kq işçi hissəsi: 25 kq Çıxış gərginliyi: – VLF həqiqi sinus: 1 … 44 kV effektiv (62,5 kVpk) – VLF düzbucaq gərginlik: 1 … 60 kV – DC gərginliyi: +/- 60KV – Qətnamə: 0.1KV – Dəqiqlik: 1% – Yükləmə diapazonu: 10 nF…10 mkF Çıxış cərəyanı: – Maks. yük: 0,1 Hz-də 1 µF, 42,5 kV rms 0,03 Hz-də 3 µF, 42,5 kV (rms) 0,01 Hz-də 10 µF, 10 kV (rms) Tan Deltasının ölçülməsi (TD): – VLF truesinus: 1 … 44 kVeff. – Yükləmə diapazonu: 10nF…10mF – Dəqiqlik: 1×10 -4 – Qətnamə: 1×10 -6 – Ölçmə diapazonu 1×10 -4 … 21000×10 -3 – TD ölçmə tezliyi: 0.1Hz – Sızma cərəyanının kompensasiyası Yüksək gərginlikli test qurğusunun sızma cərəyanının kompensasiyası imkanı – Əlavə: Avtomatik səth aşkarlama və kompensasiya təmas səthindən sızma VLF-nin sınaq və diaqnostika sisteminə xüsusi tələblər: – TanDelta ölçmə cihazı VLF mənbəyinə inteqrasiya edilməlidir. Xarici TD ölçmə cihazına icazə verilmir. – Quraşdırılmış TD ölçü cihazından istifadə edərək birləşdirici naqillərin sızma cərəyanının kompensasiyası. – Avtomatik sınaq proqramları VLF generatorunun menyusuna inteqrasiya olunub – IEEE400.2-2013-ə uyğun olaraq 1×10 – 4 dəqiqlik və 1×10 – 6 ayırdetmə ilə MWT (Monitored Dayanım Testi) TD üçün avtomatik sınaq ardıcıllığı. – TD Raw məlumat faylları idxal və başqa kompüterə ixrac edilə bilər. – TD Raw məlumat faylları Microsoft Excel istifadə edərək açıla, baxıla və redaktə edilə bilər, heç bir əlavə proqram tələb olunmur. – TD hesabatları avtomatik olaraq PDF və Microsoft Excel kimi müxtəlif formatlarda yaradıla bilər. Əlavə proqram təminatı tələb olunmur. – Opsiyonel: BAUR proqram təminatı və noutbuk ilə VLF generatorunun uzaqdan idarə edilməsi. – CENELEC HD 620, IEC 60502 / IEC 60229, IEEE 400.2, VDE 0276-620, VDE 0276-621 beynəlxalq standartlara uyğun əvvəlcədən proqramlaşdırılmış sınaq ardıcıllığı – Ölçmələr zamanı və sınaqdan sonra cədvəl və diaqram ilə Tan Delta və MWT ölçmələri.

1

dəst

3

Cihaz/ radio ötürücü akustik generator

Cihaz/ radio ötürücü akustik generator Portativ elektrik şəbəkəsi və batareya,ı ilə.qidalana bilən ton generatorudur UL ton qəbuledicisi və SP axtarış zond ötürücüsü ilə birlikdə işləyə bilən Qarşılaşan maqnit sahələrinin izlənməsi, lokalizasiyası üçün istifadə olunur kabellərin və metal məftillərin dərinliyinin müəyyən edilməsi. Xüsusiyyətlər: • Avtomatik və ya əllə empedans uyğunluğu • Daxili şarj cihazı və batareya,ya şəbəkə rejimi • Davamlı və ya saat çıxışı • Seçmək üçün iki çıxış tezliyi • İ- out və I -in dəyişdirilə bilən və ekranı ilə işıqlandırılan al • Toxunmaya davamlı klemlər • Su sıçramasından qorunma • Yüksək güc çıxışı da pilləli lay metodundan istifadə etməyə imkan verir (Twist Metod) • Yan paneldə döngə antenası üçün yuva Texniki spesifikasiya TG 20/50 Şəbəkə əməliyyatı üçün çıxış gücü 0 – 50 VA, Batareya ilə işləyərkən 0 – 20 VA, Çıxış cərəyanı Maks. 8 mA Tezliklər 2 dəyişdirilə bilən tezliklər 4 VA-da 2 kHz ± 0,1% THD ≤ 1,5% 4 VA-da 10 kHz ± 0,1% THD ≤ 3% 7 addımda çıxış empedansı, 1 Ω / 3 Ω / 10 Ω / 30 Ω / 100 Ω / 300 Ω / 1000 Ω avtomatik və ya əl ilə düzəliş Şarj cihazı (daxili) Dərin boşalma qorunması Həddindən artıq yüklənmədən qorunma – şəbəkəyə, batareyaya qoşulduqda istənilən rejimdə yüklənir iş Batareya çox boşaldıqda cihazın söndürülməsi 20 VA-da xidmət müddəti; təqribən. 2,5 saat İş temperaturu – 20 – + 50 ° C Elektrik təchizatı Şəbəkə bağlantısı 110-120V / 220-230V / 240V ± 10%; 50 Hz – 60 Hz Daxili 12 V batareya; 9.5 Ah Xarici enerji təchizatı 12 V – 24 V DC (səhvdən qorunma polarite) Ölçülər (G x Y x D) təqribən. 290 x 130 x 250 mm Çəki təqribən. 9,5 kq

1

dəst

4

Cihaz/ yüksək gərginlikli sınaq qurğusu

Cihaz/ yüksək gərginlikli sınaq qurğusu 1 Funksiyalar -Sabit cərəyan DC testi – Dəyişın cərəyan AC çixişd – ‘Daşınan 2 Standart istifadə olunur – İEEE 400-2012 – İEC-60060-3 – IEEE 62.2 – IEEE -95 – İEC 60502 / МЭК 60229 – VDE DIN 0276-620/621 3 -Sabit cərəyan gərginliyi Min . 0 – 70 кV 4 Sabit cərəyan çıxışda Min. 20 mА tam gəginlikdə 5 DC qısa qapanma cərəyanı Min. 84 mА 6 DC qısa qapanma cərəyanı Min. 0 – 50 кV 7 Dəyişın AC gərginliyi çıxışda Min. 50 mА tam gəginlikdə 8 AC qısa qapanma cərəyanı Min.. 117 mA ortakvadratik 9 Ölçü diapazonu 150 mА qədər 10 Voltmetrin dəqiqliyi Max. 2.5% 11 Qidalanma 220/230 V, 50/60 Hz 12 Tələb olunan güc Min 6 кVA 13 Mühid temperaturu 0C + 45C 14 Saxlanma temperaturu -20С + 60С 15 Təhlükəsizlik və elektromaqnit uyğunluq -elektromaqnit uyğunluq direktivi(2014/30/ЕС) – Aşağigərginlik avadanlıqları haqqında direktiv (2014/35/ЕС) – EN 60068-2-ff Ekoloji sınaqlar 16 YQ kabeli Min. 2,5 m 17 Torpaqlama kabeli Min. 3 m 18 İşçi Torpaqlama kabeli Min. 3 m 19 Boşaldıcı torpaqlama sistemi Qaliq gərginliyin boşaldırılması üçün tədbiq olunur

1

dəst

İştirak haqqı: 450 AZN
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş Sistemi vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olaraq müvafiq ödənişi etdikdən sonra təklif göndərmək mümkün olacaqdır.

QEYD: Müsabiqədə iştirak, qiymətləndirilmə və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada https://www.etender.gov.az/ PORTALI vasitəsilə aparılır. Portal vasitəsi ilə aparılan məlumat mübadiləsi qanunvericilik tələblərinə uyğun olaraq 3-cü tərəflərə açıqlanmır.

Bu tenderdə iştirak etməyiniz üçün müvafiq sənədlərin hazırlanmasında Sizə hüquqi və mühasibat xidmətləri göstərə bilərik.
Əlaqə: +994 55 215 45 85
Qeyd: Xidmət ödənişlidir.