Xidmət sifarişləri

Aktiv                        2 Qapali                    80

Məhsul sifarişləri

Aktiv                        2 Qapali                    80

İcraçılar

Aktiv                        2 Qapali                    80

Mağaza

Aktiv                        2 Qapali                    80

"AZƏRSU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ - Tender elan edir!

"AZƏRSU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ - Tender elan edir!

Başlanğıc tarixi:

Bitmə tarixi:

Xüsusi geyimlərin satın alınması

Ümumi məlumat

Satınalan təşkilatın adı: “AZƏRSU” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Müsabiqənin nömrəsi: 57009
Satınalan təşkilatın VÖEN-i: 9900001751
Satınalan təşkilatın ünvanı: Moskva prospekti 67, AZ 1012 Bakı,
Satınalma predmeti: Xüsusi geyimlərin satın alınması
ÜSL kod (kateqoriya): 18113000-4 Sənaye geyimləri,
Müsabiqənin başlama tarixi və vaxtı: 29.03.2023 10:45
Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı: 20.04.2023 16:00
Təkliflərin son təqdim olunma tarixi və vaxtı: 02.05.2023 16:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı: 03.05.2023 16:00

Başlıq Açıqlama Miqdar Ölçü vahidi
1

Gödəkcə/ plaşovka parça/ isti astarlı/ tünd göy rəngdə/ mühəndis üçün

Təsviri: Yaxası metal basma düymə ilə bağlanan zəncirbənd.Gödəkçənin ön tərəfində iki zəncirbənd sinə cibi. Əlavə iki klapanlı yan və iki iç cibi(klapanların üzərində atrajatel) yaxalığında yerləşən gizli papaq. Sol sinə cibinin üstündə loqo.Arxasında loqonun yuxarı və aşağı hissəsində atratajel.Qolu manjetli metal basma düymə ilə bağlanan qolunda paralel atrajatel. Tərkibi : 100% poliester sukeçırməz parça,160 qr sıxlıq, İsidici sırınma içlik.Plaşovka parça Xüsusiyyətləri: 1.Yumaya qarşı rəng dayanıqlılığı. 2.Sürtünməyə qarşı rəng dayanıqlılığı 3.Hava keçiriciliyi Koorparativ üslubun əks etdirilməsi: Geyimin üzərindən boya, toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması.Sukeçirməz ,küləyə davamlı parça

1.244

ədəd

2

Gödəkcə/ plaşovka parça / isti astarlı/ mühəndis üçün UF

Təsviri: Yaxası yapışqanla bağlanan zəncirbənd.Gödəkçənin ön tərəfində iki klapanla sinə cibi.(klapanın üzərində atrajatel) Əlavə iki klapanlı yan və iki iç cibi və hər iki tərəfdə alt və üst klapanlı cibin arasında zəncirbəndli cib yaxalığında yerləşən gizli papaq. Sol sinə cibinin üstündə loqo.Loqo müxtəlif rənglərdə kombinə edilə bilər.Qollarında manjet yapışqanla,paralel atrajatel. Arxasında loqo aşağı və yuxarı hissəsində atrajatel. Tərkibi : 100% poliester sukeçırməz parça boz və qara qarışıq rənglərdə. İsidici sırınma içlik.Plaşovka parça 160 qr sıxlıq, Xüsusiyyətləri: 1.Yumaya qarşı rəng dayanıqlılığı. 2.Sürtünməyə qarşı rəng dayanıqlılığı 3.Hava keçiriciliyi 4,küləyə davamlı parça, Koorparativ üslubun əks etdirilməsi: Geyimin üzərindən boya, toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması. Sinə, kürək və qol nahiyələrində fosforlu (gecə aydın müşahidə olunması üçün) kant. Qeyd: Nümunə təqdim edə bilərik.

56

ədəd

3

Gödəkcə/ isti astarlı/ plaşovka parça/ boz rəng/ fəhlə üçün

Təsviri: Yaxası metal basma düymə ilə bağlanan zəncirbənd.Gödəkçənin ön tərəfində iki zəncirbənd sinə cibi. Sol sinə cibinin üstündə və kürəkdə loqo. Əlavə iki klapanlı yan və iki iç cibi,(klapanların üzərində atrajatel) yaxalığında yerləşən gizli papaq.Qolu manjetli metal basma düymə ilə bağlanan,qolunun üzerində atrajatel.Arxa hissəsində loqonun aşağı və yuxarı hissəsində atratajel. Tərkibi : 100% poliester sukeçırməz parça, 160qr/220qr isidici sırınma içlik.Plaşovka parça ,160 qr sıxlıq, Xüsusiyyətləri: 1.Yumaya qarşı rəng dayanıqlılığı, 2.Sürtünməyə qarşı rəng dayanıqlılığı. 3.Hava keçiriciliyi. Sukeçirməz ,küləyə davamlı parça. Koorparativ üslubun əks etdirilməsi: Geyimin üzərindən boya , toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması.

5.000

dəst

4

Kostyum/ brezent parça/ odadavamlı/ Elektra göy rəng/ qaynaqçı üçün

Təsviri: Yaxası metal basma düymə ilə bağlanan ön tərəfində iki üstən tikilmə ciblər. Şalvar hissəsində iki yan və bir arxa cibi.Qolunda, arxasında və şalvarın əteyində atrajatel. Tərkibi : Odadavamlı 7×7 parça, 350 qr sıxlıq, Xüsusiyyətləri:Geyimin üzərindən boya, toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması.

140

dəst

5

Kostyum/ pambıq parça/boz rəng/ fəhlə üçün

Təsviri: Yaxası metal basma düymə ilə bağlanan zəncirdən. Pəncəyin ön tərəfində iki klapanlı cib,(klapanın üzərində atrajatel) əlavə pəncəkdə iki yan ciblər. Sol sinə cibinin üstündə və kürəkdə loqo.Arxa hissəsində atrajatel. Qolu manjetli metal basma düymə və qolunun üzərində atrajatel. Şalvarda ölçü tənzimləyən bel rezin və yan ciblər, şalvarda alət üçün arxa və diz cibi.Şalvarın ətəyi rezinli və ətəyində atrajatel. Tərkibi: 65% pambıq 35% polyester tərkibli, qabardin parça.160 qr sıxlıq, Parçanın ağırlığı 250 qr/kv.m, iplik sıxlığı əriş 260/10 cm, arğac 360/10 cm. Xüsusiyyətləri:1.Yumaya qarşı rəng dayanıqlılığı 2.Sürtünməyə qarşı rəng dayanıqlılığı: 3.Hava keçiriciliyi.Küləyə davamlı parça Koorparativ üslubun əks etdirilməsi: Geyimin üzərindən boya, toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması

6.000

dəst

6

Kostyum/ pambıq parça/ tünd göy rəng/ mühəndis üçün

Təsviri: Yaxası metal basma düymə ilə bağlanan zəncirdən. Pəncəyin ön tərəfində iki klapanlı cib, (klapanların üzərində atrajatel )əlavə pencəkdə iki yan ciblər.Sol sinə cibinin üzərində və arxasında loqo,arxa hissəsində atrajatel.Qolu manjetli metal basma düymə ilə,qolun üzərində atrajatel. Şalvarda iki yan və bir ədəd arxa ciblər. Bel hissəsində kəmər üçün ilgəklər. Şalvarın ətəyində rezin və atrajatel. Tərkibi: Parça 65×35 65% pambıq 35% polyester tərkibli ,220 qr sıxlıq Qabardin parça. Parçanın ağırlığı 250 qr/kv.m, iplik sıxlığı əriş 260/10 cm,arğac 360/10 cm. Xüsusiyyətləri: 1.Yumaya qarşı rəng dayanıqlılığı 2.Sürtünməyə qarşı rəng dayanıqlılığı. 3.Hava keçiriciliyi. Koorparativ üslubun əks etdirilməsi: Geyimin üzərindən boya, toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması.

1.244

dəst

7

Kostyum/ pambıq parça/ mühəndis üçün UF

Təsviri: Yaxası metal basma düymə ilə bağlanan zəncirdən. Pencəyin ön tərəfində iki klapanlı cib üstündə fosforlu enli kant,ciblərin alt tərəfində radiostansiya üçün klapanlı əlavə cib, sağ tərəfdə, əlavə pencəkdə iki zəncirbəndli yan ciblər və pencəyin qollarında zəncirbəndli ciblər. Sol sinə cibinin üstündə loqo. Şalvarda iki yan və iki ədəd arxa ciblər üstü klapanlı və hər iki tərəfdə diz səviyyəsində üstü klapanlı,metal basma düyməli yan ciblər və yan ciblərdən aşağıda fosforlu kant. Bel hissəsində kəmər üçün ilgəklər. boz və qara rənglərdə Tərkibi: Parça 65×35 65% pambıq 35% polyester 220 qr sıxlıq , Qabardin parça. Parçanın ağırlığı 250 qr/kv.m, iplik sıxlığı əriş 260/10 cm,arğac 360/10 cm. Xüsusiyyətləri: 1.Yumaya qarşı rəng dayanıqlılığı 2.Sürtünməyə qarşı rəng dayanıqlılığı. 3.Hava keçiriciliyi. Koorparativ üslubun əks etdirilməsi: Geyimin üzərindən boya, toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması. Qeyd: Nümunə təqdim edə bilərik.

56

dəst

8

Kostyum/ turşuyadavamlı maddə hopdurulmuş su keçirməyən parça

Təsviri: Yaxası metal basma düymə ilə bağlanan gizli zəncirdən, ön tərəfində iki klapanlı cib və 2 yan ciblər. Arxasında loqo və atrajatel.Şalvarda ölçü tənzimləyən bel rezini və yan ciblər.Parça ximoseyf, poliester. Geyimin üzərindən boya , toxunma və fleks ilə loqoların realaşdırılması.

55

dəst

9

Kostyum/ pambıq parça/ açıq göy rəng/ xadimə üçün

Təsviri: Yaxası düymə ilə bağlanan, ön tərəfində iki klapanlı cib və 2 yan ciblər. Şalvarda ölçü tənzimləyən bel rezini və yan ciblər. Bluza və şalvar, Tərkibi: 65% pambıq 35% viskon 170 qr sıxlıq, Geyimin üzərindən boya, toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması.

75

dəst

10

Köynək/ qısaqol/ pambıq parça UF

Təsviri: Yaxası 2 (iki) düymə ilə bağlanan, ön sol tərəfində “Azərsu” loqolu . Tərkibi:160 qr sıxlıq, 90% pambıq 10% polyester, tünd göy rəngdə sıx toxunuşlu parçadan. Xüsusiyyətləri: 1.Yumaya qarşı rəng dayanıqlılığı. 2.Sürtünməyə qarşı rəng dayanıqlılığı 3.Hava keçiriciliyi, koorporativ üslubun əks etdirilməsi 4. Qolun sonluqları manjet olmalı. Qeyd: Nümunə təqdim edə bilərik.

56

ədəd

11

Köynək/ uzunqol/ pambıq parça UF

Təsviri: Yaxası 3 (üç) düymə ilə bağlanan, ön sol tərəfində “Azərsu” loqolu . Tərkibi: 60 qr sıxlıq, 90% pambıq 10% polyester, tünd göy rəngdə sıx toxunuşlu parçadan. Xüsusiyyətləri: 1.Yumaya qarşı rəng dayanıqlılığı. 2.Sürtünməyə qarşı rəng dayanıqlılığı 3.Hava keçiriciliyi, koorparativ üslubun əks etdirilməsi 4. Qolun sonluqları manjet olmalı. Qeyd: Nümunə təqdim edə bilərik.

56

ədəd

12

Plaş/ başlıqlı/ sukeçirməyən/ tünd boz rəng/plaşovka parça

Təsviri: yaxası zəncirdən, başlıqlı .Qollarinda,önündə və arxasında atrajatel kant. Tərkibi:PVX örtüklü 100% polyester parça. Plaşovka parça 160 qr sıxlıq Xüsusiyyətləri:Sukeçirməz ,küləyə davamlı parça, Geyimin üzərindən boya toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması.

1.500

ədəd

13

Xalat/ pambıq parça/ ağ qadın üçün

Təsviri: Yaxası düymə ilə bağlanan xalat. Əşya üçün iki yan və bir döş cibi. Ciblərdə rəngli zolaqlar. Xalatda ölçü tənzimləyən yan bel kəmərləri. Tərkibi: 65% pambıq, 35% viskon 170 qr sıxlıq, Xüsusiyyətləri:Geyimin üzərindən boya , toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması.

107

ədəd

14

Xalat/ pambıq parça/ ağ/ kişi üçün

Təsviri: Yaxası düymə ilə bağlanan xalat. Əşya üçün iki yan və bir döş cibi. Ciblərdə rəngli zolaqlar. Xalatda ölçü tənzimləyən yan bel kəmərləri. Tərkibi: 65% pambıq, 35% viskon 170 qr sıxlıq, Xüsusiyyətləri:Geyimin üzərindən boya , toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması.

42

ədəd

15

Xalat/ pambıq parça/ göy/ xadimə üçün

Təsviri: Yaxası düymə ilə bağlanan xalat. Əşya üçün iki yan və bir döş cibi. Ciblərdə rəngli zolaqlar. Xalatda ölçü tənzimləyən yan bel kəmərləri. Tərkibi: 65% pambıq, 35% viskon, 170 qr sıxlıq, Xüsusiyyətləri:Geyimin üzərindən boya , toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması.

Təsviri: Yaxası düymə ilə bağlanan xalat. Əşya üçün iki yan və bir döş cibi. Ciblərdə rəngli zolaqlar. Xalatda ölçü tənzimləyən yan bel kəmərləri. Tərkibi: 65% pambıq, 35% viskon, 170 qr sıxlıq, Xüsusiyyətləri:Geyimin üzərindən boya , toxunma və fleks ilə loqoların reallaşdırılması.

 

186

ədəd

İştirak haqqı: 450 AZN
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız Asan Ödəniş Sistemi vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müsabiqəyə daxil olaraq müvafiq ödənişi etdikdən sonra təklif göndərmək mümkün olacaqdır.

QEYD: Müsabiqədə iştirak, qiymətləndirilmə və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada https://www.etender.gov.az/ PORTALI vasitəsilə aparılır. Portal vasitəsi ilə aparılan məlumat mübadiləsi qanunvericilik tələblərinə uyğun olaraq 3-cü tərəflərə açıqlanmır.

Bu tenderdə iştirak etməyiniz üçün müvafiq sənədlərin hazırlanmasında Sizə hüquqi və mühasibat xidmətləri göstərə bilərik.
Əlaqə: +994 55 215 45 85
Qeyd: Xidmət ödənişlidir.